1:1 Landskab har tegnet en prisbelønnet metroplads ved Flintholms Station, der håndterer regnvandet lokalt. [DA]

Stig Lommers Plads

09-009

Beskrivelse

Moderne banegårdsplads

Stig Lommers Plads er en moderne banegårdsplads i bolig- og erhvervsområdet Flintholm på Frederiksberg. Den er designet til at håndtere alle de funktionelle, bylivsmæssige og æstetiske krav, der er til intensive urbane rum. Pladsen er med sit let overskuelige og enkle greb et fleksibelt grundrum, der kan indtages på mange forskellige måder i årene, der kommer.

Lokal afledning af regnvand

Frederiksberg Kommune ønskede, at hele pladsrummets regnvand blev håndteret og nedsivet lokalt. LAR-løsningerne er derfor integreret tidligt i projektet og har spillet en aktiv rolle for udformningen; de synlige LAR elementer samt beplantningen i bassinet og på pladsen er med til at tegne den nye bydelsplads.

Lund med egetræer

Pladsen formes af 3 elementer; den belagte flade, lunden samt regnvands-systemet, der er integreret tidligt i designprocessen og dermed bidrager positivt til stedets herlighedsværdi. Således er forsænkede regnvandsbede beplantet, så de giver farve og karakter til pladsen samtidig med, at bedene  kan opsamle store mængder regnvand i tilfælde af skybrud eller monsterregn. Pladsens rummelige hovedelement er en lund af opstammede egetræer, som med tiden vil danne en lille skov på pladsen, hvor stammerne vil mime Flintholms karakteristiske høje søjler, og kronerne forsætte stationens tag.

1:1 landskab har udført en indlevet fortolkning af stedets ånd, i en plads, der forener de mange forskellige møder af by, trafik og niveauer. Dette er en plads, der kan tåle at blive brugt, kan tåle at stå tom, og kan tåle at blive vild og grøn foroven, når egetræerne vokser sig store.

Uddrag af tekst ved præmiering af Frederiksberg Kommune for ‘Smukt Byggeri’, 2013