1:1 Landskab har designet udearealerne til Ernest & Youngs nye hovedkvarter som en grøn byhave, der skaber naturoplevelser på stenbroen.

Flintholm ll, nyt hovedkvarter til Ernest and Young

18-001

Beskrivelse

Smukt bed byder velkommen

På forpladsen sørger et stort hævet bed med buske og træer for at byde gæster og medarbejdere velkommen. Her er mulighed for at sætte sig ned og slappe af en varm sommerdag. Det store hævede bed beplantes med en bund af krybende vedbend, hvor fritstående buske af stjernemagnolie, kejserbusk og kristtjørn får selskab af lærketræer.

Grøn byhave

En offentlig tilgængelig grøn byhave mod vest er bygget op med mindre hævede bede. Haven afgrænses rumligt mod nord af et hegn med klatreplanter, mens en rund plint med træer mod syd markerer indgangen. De hævede bede beplantes med et varieret bunddække af stauder, prydgræsser og bregner med flerstammede hjortetaktræer.

Syrener og vedbend mod nord

Mod nord etableres en gangsti langs bygningen, et cykelskur samt en smal beplantet stribe langs vejarealet. Her plantes vedbend og syrenbuske. Mod nordøst etableres et afskærmet renovationsskur, en belagt plads til varele­vering samt et cykelstativ på terræn, beplantet med egetræer.