Jacob Kamp

Landskabsarkitekt MDL

Beskrivelse

Jacob er uddannet fra École Nationale Superièure du Paysage, Versailles i 1998 og uddannet Landskabsarkitekt fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, København. Han har 20 års erfaring som skitserende og projekterende landskabsarkitekt. Han har været selvstændig siden 2004 og har markeret sig med mange vundne konkurrencer og præmierede projekter. Sideløbende med sin tegnestuekarriere har Jacob siddet i et utal af faglige organer, råd og nævn og været fagdommer i store arkitektkonkurrencer.

Jacob har stor erfaring i at lede et projekt gennem alle dets faser. Han er ansvarlig for at sikre den gode dialog med bygherren og har hele tiden et blik på den arkitektoniske kvalitet og værdiskabelse. Han er en innovativ og har en modig tilgang til faget.

Jacob gør sig altid umage og er lige ambitiøs på alle projekters vegne uanset størrelse og omfang. Jacob sikrer en høj arkitektonisk kvalitet på tegnestuen og arbejder særligt med konkurrencer, udvikling af skitseforslag og offentlige byrum.