1:1 Landskab har designet og projekteret udearealerne til Mærsk Drilling’s kontorhus på Lyngby Hovedgade.

Mærsk Drilling

13-014

Beskrivelse

Klogt design skabte plads

Mærsk Drillings kontorhus på Lyngby Hovedgade ligger på en trekantet grund. Den store bygning efterlod ukurante arealer på alle sider af bygningen. 1:1 Landskab satte sig for at forvandle de mange overskudsarealer til gode brugbare trafik- og opholdsarealer. Der blev således tegnet rum til gode parkeringspladser for biler og cykler, vareindlevering og affalds­gård. Men der blev også skabt plads til en stor terrasse ved medarbejderkantinen mod sydøst, en gårdhave mod Lyngby Hovedgade og en grøn sti mellem banen og bygningen.

Grønt modspil

I enderne af bygningerne mod øst og vest giver fyrretræer bygningen et grønt modspil. En grøn sti mod banen er blevet forvandlet til en frodig passage med masser af grøn beplantning og giver medarbejderne i huset et grønt udsyn på trods af husets placering mellem store trafiksystemer.

Varmt og koldt

Kørearealerne er belagt med asfalt, mens gangarealer har fået en belægning af mellemstore betonfli­ser. Det kolde beton og det strømlinede kontorhus får et varmt modspil af inventar i cortenstål.