Landskabet omkring Rahbek hus II består af en ankomstzone mod Thorvald Bindesbølls Plads, et halvprivat gårdrum mod nordøst og et offentligt haverum mod Humlebyen i sydøst.

Carlsberg Byen - Byggeafsnit 16.3

17-015

Description

Klassisk haverum med gamle træer og rhododendron

En bred zone mod Thorvald Bindesbølls Plads med granitchaussesten giver bygningen en solid klassisk base. Designet ligger i tråd med landskabet ved Halmlageret og de andre omkringliggende boligbebyggelser. I belægningen giver felter plads til beplantning, bænke og inventar. Mod syd har 1:1 Landskab anlagt et klassisk haverum med eksisterende træer, sammenhængende rhododendronbuske og enkelte magnolietræer. Et varieret stiforløb med tegl løber gennem bebyggelsen med små pladser, hvor beboerne kan nyde naturen.

Blomstrende buske skaber grænser

Mod syd på en eksisterende skråning har 1:1 Landskab plantet blomstrende buske, der afgrænser bebyggelsen mod Humlebyens private baghaver. Mod nordøst er gårdrummet designet med græs, rhododendron og belægningstegl, der giver mulighed for at parkere sin cykel.