1:1 Landskab har i tæt samarbejde med udstillingsarkitekt Kurtzweil og kunsthistoriker Tina Nygaard udarbejdet det præmierede forslag til en samlet landskabsinstallation, der formidler Solvognens fundsted.

Solvognens Fundsted

18-038

Beskrivelse

Porten er ankomsten til Solvognens Fundsted. Porten er både høj og lang nok til, at man oplever den som en portal. Porten byder de besøgende velkommen og leder dem ind i attraktionen, både helt konkret ind på stien til Fundstedet og indholdsmæssigt ind i solvognens kosmologi. Gennem porten bevæger man sig ind i et cirkelslag. Samtidigt rejser man tilbage i tiden. Landskabet har karakter af bronzealderlandskab på vejen hen til fundstedet og karakteristika fra landbrugslandskabet for 100 år siden på vej fra fundstedet tilbage til porten. Oplevelsens kulmination er det punkt, hvor bronzealderfolket lod Solvognen rejse ned gennem Trundholm Mose for at sikre solens sejlads gennem underverdenen, og hvor den blev fundet igen og dermed drog op af jorden mere end 3000 år senere. I dette punkt omsluttes de besøgende af historierne og solens magi i en fortællende landskabsinstallation.

Fortællingerne om landskabet, fundet og bronzealderens solkult samler sig i fundstedet, som er attraktionens autentiske sted