1:1 Landskab har

Skt. Hans Vest - landskabsplan

18-036

Beskrivelse

Historiske og stedbundne kvaliteter
Landskabsplanen virker i spændet mellem bevaring og forandring indenfor rammerne af landskabsfredningen, strandbeskyttelseslinien, skovbyggelinien og diverse bygningsfredninger. Forslaget arbejder med Sankt Hans Vest med afsæt i følgende:

- Beskrivelse af landskabets historie og stedsspecifikke kulturarv
- Landskabsregistrant- og analyse
- Kortlægning af landskabets karakteristika
- Identificering af bevaringsværdige potentialer
- Principper for disponering og programmering på specifikt niveau med fokus på fastholdelse såvel som udvikling af stedsbundne kvaliteter, eksemplificeret i 3 nedslagspunkter for henholdsvis en boligsituation, en aktiv situation ved Roskilde Fjord og en rekreativ parksituation centralt i den nye bydel. 

Med afsæt i landskabets historie, landskabsregistrant og -analyse introducerer landskabsplanen således en række principper som bliver centrale og rammesættende for fremtidige indgreb i omdannelsen til nyt bykvarter.
Målet er, at sikre stedets egenart og autenticitet, samtidigt med der gives rum til at arbejde skabende og fornyende i omdannelsen fra psykiatrisk hospital til nyt, levende bykvarter.