1:1 Landskab har lagt en landskabelig strategi for Læringshuset, der skal pirre elevernes nysgerrighed, stimulere deres skabertrang og opfordre til aktivitet og bevægelse.

Læringshuset Nærheden

17-016

Beskrivelse

Varieret legelandskab

Mod byen er der planlagt en central befæstet forplads, der leder til skolens hovedindgang. Pladsen vil blive flankeret af parkeringsområde mod vest og et større cykelparkeringsområde mod øst. De grønne arealer mod syd indrettes som et varieret landskab med masser af rum til ophold, leg og læring. Samtidig er der også steder, der giver plads til ro og fordybelse. Selve landskabet skifter karakter undervejs med både befæstede, kuperede og grønne områder. Mod vest placeres et hegnet legeareal til daginstitutionen. Store tagterrasser giver mulighed for udeundervisning og aktivitet i de kortere frikvarterer.

Trappeelementer til leg og læring

Grunden skråner fra nord til syd. Dette udnyttes i bygningens arkitektur og i landskabet mod syd, hvor trappeelementer kan bruges til at samle mange eller lave mindre grupper. 

De enkelte funktioner ligger som øer i det terrasserede landskab og skaber rumligheder og muligheder for mange projekter på samme tid.