1:1 Landskab har renoveret landskabet ved Vigerslev Allés Skole og skabt rum til natur, motion og udeundervisning

Vigerslev Allés Skole

12-012

Beskrivelse

Grøn velkomst

En ny beplantning skaber en grøn velkomst til Vigerslev Allés Skole. Mod syd er ankomstområdet omlagt for at give plads til overdækkede cykelparkering og en lærerhave i tilknytning til lærerværelset. Mellem de gamle skolebygninger danner en stor asfaltflade rammen for de yngre elevers leg. Her er legespots, opholdszoner og trappe/betonklippe-ramper, der skaber niveaufri adgange til skolens bygninger.

Bålplads og Tarzanbane

Langs skolens nordlige facade ligger et befæstet område, hvor klasseundervisningen og de forskellige kreative fag kan rykke udenfor. Området grænser op til et stort grønt areal, en grønning med plads til leg i naturen, en bålplads og en Tarzan-bane. En grøn grøft sikrer lokal afledning af regnvand (LAR) og bidrager til et legerigt naturlandskab.

Lærings- og løberute

Rundt om hele skolen løber en sammenbindende lærings- og løberute, der aktiverer eleverne samtidig med, at de lærer noget. På taget af skolens tilbygning er anlagt en tagterrasse, hvor de ældste elever kan hænge ud.

Nomineret til Renoverprisen 2016