1:1 landskab blev af By og Havn indbudt til at lave en serie forundersøgelser af de rekreative potentialer på Levantkaj og Skudehavnen. Opgaven lød på at opstille af scenarier for parkrum inden udskrivelse af en indbudt konkurrence.

Levant Kaj & Skudehavnen

16-006

Beskrivelse

Levantkaj: containerkraner og malet asfalt

Havnens udtryk er noget helt særligt. I havnen finder man robuste materialer, en farvepalette af klare saltstænkte farver. På selve Levantkaj domineres sky-linen af tre kæmpestore containerkraner, mens asfalten er malet flere steder. Der er mulighed for at programmere klare pladser til leg, bevægelse og rekreation, men også at give rum til mere spontane aktiviteter.

Skovlandskab, strandlandskab eller havnelandskab

1:1 Landskab har skitseret tre forskellige scenarier for Levantkaj - et skovlandskab, strandlandskab og havnelandskab - hvor der bl.a. hentes inspiration fra kystvegetation i regionen samt eksempler på post-industrielle offentlige rum med et mix af gammelt og nyt.

Skudehavnen: naturoplevelser, promenade og sportsaktiviteter

Skudhavnen former en indre havn af landfillområder i midten af Nordhavn. Området er en rolig oase med meget fugleliv og små uformelle haver. Skudehavnen samler forskellige rekreative kvaliteter. Her er plads til børnebadning med sandstrand, urbane chill-out zones med caféer, naturoplevelser, dyrkningshaver, smukke promenader og sportsaktiviteter med klubhuse.

Stille og aktive zoner

Ved at placere rolige aktiviteter som strand og natur længst inde og mere aktive aktiviteter ude mod Øresund kan Skudehavnen rumme mange forskellige aktiviteter i fremtiden. Flydende haver skaber et spektakulært rekreativt område, som står i kontrast til den omgivende by. Med inspiration fra andre urbane bystrande kan Skudehavnens eksisterende kaj omdannes til en blød trappe med adgang til vandet. En kaj med klubhuse, bådramper og brygger giver gode muligheder for flere forskellige typer sportsaktiviteter.