1:1 Landskab har designet landskabet ved det nye Comfort Hotel i Københavns Lufthavn som et let bakket græsareal, der strækker sig hen mod Clarion Hotel. De to hoteller bliver forbundet af en grøn bund af klippet græs med spredte robinietræer.

Comfort Hotel Copenhagen Airport

17-026

Beskrivelse

Grøn parkering

I grønningen mellem Ellehammersvej og hotellerne bliver der udsparinger til parkering og en intern kørevej mellem hotellerne. I græsarealerne sørger små pladsdannelser med bænke for ophold. Et nyt fortov forbinder de to hotellers forpladser og sikrer, at gående sikkert kan bevæge sig langs med den interne kørevej.

Sikre veje for gående

Fra Ellehammersvej vil trapper og en rampe give adgang for gående. På den interne kørevej foran Comfort hotel anlægges en hævet flade, der dæmper trafikken og skaber en bus-/taxalomme for af- og påsætning. Fodgængere med ærinde på tværs af Ellehammersvej og hotellet bliver ledt trygt og sikkert via den hævede flade.

Plantebed til afslapning

På forpladsen og i ankomsten ved konferencefaciliteterne er der placeret hævede plantebede. Plantebedene har forskellige træsorter og stauder, der skaber liv og frodighed. Plantebedene er desuden så brede, at de fungerer som et godt sted at sætte sig.