1:1 Landskab har designet landskabet på Byggefelt 16 i Carlsberg Byen med fælles gårdanlæg og private haver, der giver plads til grill og hygge en varm sommeraften.

Carlsberg Byen – Byggeafsnit 16

15-002

Beskrivelse

Private haver og fælles gårdrum

Boligerne er markeret med en kantzone ud mod gaderne, der skaber en klar afgrænsning. Mellem bygningerne giver et fælles gårdanlæg et socialt mødested for unge og gamle. Ud mod Rahbeks Allé nyder stuelejlighederne godt af deres egen forhave. Forhaven er trukket tilbage fra vejen for at skabe et privat rum, hvor man kan sidde med familien uden at blive forstyrret.

Tydelige grænser mellem offentlige og private zoner

Lette hegn på siderne og blomstrende hække skaber en tydelig afgrænsning mellem den private have og det offentlige rum. Mellem vejen og forhaverne har 1:1 Landskab anlagt en semioffentlig zone, der er belagt med grus og beplantet med blomstrende træer. Her er der plads til cykelparkering.

Urban plads

Syd for byggeriet mod Halmlageret er forhaverne erstattet af store opholdstrapper, der understreger pladsens urbane kontekst. Gårdanlægget mellem bygningerne er belagt med stier af røde teglklinker. Også mod gårdrummet har stuelejlighederne små private terrasser med hvidblomstrende buske som afgrænsning. Centralt i gårdanlægget er placeret et hævet bed med varierende beplantning kantet af en bred træ-siddekant til uformelt ophold. I portåbningen mod Halmlageret er affaldssortering og storskrald praktisk placeret, let skjult i endnu et beplantet bed.