Sammen med arkitektfirmaerne Kjaer & Richter og Christen & CO, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Teknologisk Institut skal vi skabe en ny skole hvor bæredygtighed, lokalforankring og attraktive læringsmiljøer er i fokus.

Vi er en del af vinderteamet til ny skole på Nørrebro

25.06.2019

Midt i hjertet af Nørrebro skal Københavns Kommune bygge en ny tre-sporet skole, ”GABYS”, med idrætshal og produktionskøkken. På baggrund af program, idéoplæg og helhedsplan skal skolen udvikles i tæt samarbejde mellem bygherre, brugere og totalrådgiverteamet - og ikke mindst med stor respekt for de eksisterende kvaliteter og værdier i De Gamles By. 

De Gamles By Skole er den tredje skole vi hos 1:1 Landskab vinder sammen med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Christensen & Co Arkitekter om læringsbyggeri. De andre er Læringshuset Nærheden i Høje Taastrup og ny Nordøst Amager Skole.

Totalrådgiverteamet på "GABYS" består desuden af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, og Teknologisk Institut.

”Københavns Kommune har høje ambitioner for ”GABYS”, som skal danne ramme om kreativ skolegang, et levende og mangfoldigt foreningsliv samt et godt naboskab. Med beliggenheden midt i De Gamles By bliver skolen og idrætshallen omdrejningspunkt for elever og medarbejdere på skolen og i fritidshjemmet. Visionen er at skolen også åbner sig for foreninger, naboer, interesserede borgere og de ældre fra områdets plejecentre” Siger projektchef Eva Susanne Holm-Jørgensen, Københavns Kommune.

”Med GABYS - den grønne byskole - vil der være mulighed for at skabe en fin balance mellem nære, intime og rolige læringsmiljøer tæt på skolen, samtidig med, at der er mulighed for at trække ud i skolegårdens grønne miljø, hvor man kan være aktiv, i bevægelse og komme tæt på naturen” siger Thomas Nørgaard, projekteringsleder fra Christensen & Co Arkitekter. Stine Schibsbye fra 1:1 Landskab supplerer, at det nye landskabelige tiltag, som også er en del af klimasikringen i området, regnvandssøen, vil blive et nyt aktivt samlingssted.

 

Fakta:

Team bestående af Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter, 1:1 Landskab, Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma og Teknologisk Institut

Bygherre er Københavns Kommune, Byggeri København

Bestiller er BUF, KFF