1:1 Landskab har vundet konkurrencen om bedste formidlingsprojekt for Solvognens fundsted i Trundholm Mose. Vinderteamet består af Kurtzweil Arkitekter, museumskonsulent Tine Nygaard og 1:1 Landskab.

1:1 Landskab skal formidle historien om Solvognens fundsted

06.03.2019

- Vi fik fire meget interessante forslag, men særligt ét skilte sig ud, og vi har efter grundig gennemgang af såvel design & arkitektur, materialevalg, formidlingsdel, budget- og tidsplan truffet et valg. Med Kurtzweils forslag kan vi anlægge et ambitiøst formidlingssted i Trundholm Mose og realisere bestyrelsens mangeårige drøm om at gøre fundstedet til en attraktion i Geopark Odsherred. Efter planen vil vi være klar til at åbne i efteråret 2020, siger direktør i Geopark Odsherred Hans Jørgen Olsen.

Porten til bronzealdermenneskets kosmologi

Netop formidlingsdelen i kombination med designgreb og arkitektur er meget overbevisende i Kurtzweils forslag, fortæller geoparkens projektleder Helle Nordgaard. Samlet formidles historien igennem fem fortællinger på fundstedet: 1. Historien om fundet af solvognen i 1902 2. Den geologiske fortælling om Trundholm Mose fra istiden til i dag 3. Bronzealderen i Odsherred (dengang og nu) 4. Bronzealdermenneskets kosmologi: Solens rejse med skibe, fisk, hest og slange 5. Bronzealdermenneskenes solkult og ritualer.

Med ankomst via parkeringsplads til cykler, biler og et par busser forenden af Trundholm Mosevej, bliver du som besøgende budt velkommen til Solvognens fundsted via en åben port, der både helt konkret leder dig ind på en sti til det autentiske fundsted, men også lægger hele grundtonen i den oplevelse, du skal tage med dig, når du træder ind i området. I porten vækkes din nysgerrighed af et stort og detaljeret billede på den ene flade, der er indgangen til en fascinerende og mytisk fortælling om bronzealdermenneskets kosmologi. Herfra inviteres du til at tage på tur igennem landskabet og frem til det sted, hvor Frederik Willumsen i 1902 gjorde et af Europas allervigtigste bronzealderfund.

Kilde: Geopark Odsherred