Renoveringen af tre skolegårde og et grønt areal skaber nye uderum, der kan bruges aktivt i den daglige undervisning og i frikvartererne.

Tinderhøj skole

16-007

Beskrivelse

Mange aktiviteter på samme sted

Nye belægninger og beplantninger, nyt inventar og nye funktioner skaber nye omgivelser for leg og læring. Her er plads til spontane lege og aktiviteter, klasseundervisning i det fri og ro til at tage en pause. Renoveringen er sket med enkle robuste materialer som teglklinker, træ og beton, der kan tåle slid og får mere karakter over tid.

Leg og bevægelse

Nye trækonstruktioner og terrasser giver plads til leg, ophold, undervisning og tilskuerpladser. Samtidig giver en lege- og sportsplads med bemalet asfalt plads til boldspil, leg, aktiviteter og bevægelse. Er eleverne mere til naturoplevelser, kan de slå sig løs med naturlegeredskaber, træne balance på balancebaner, hoppe på trampoliner eller klatre på et stort klatrestativ.

Fra jord til bord

I køkkenhaver med højbede og vægdrivhuse kan eleverne dyrke grøntsager og følge madens vej fra jord til bord, når de tager afgrøderne med ind i skolekøkkenet. De kan også blive klogere på bæredygtighed og opsamling af regnvand ved at følge vandets vej i det aflange regnvandsbassin med beplantning, træbroer og trædesten.