Stærevej skal forvandles fra at være et nedslidt, let overdimensioneret gadeforløb fyldt med biler til at blive et særligt rum for hele kvarteret.

Grøn omdannelse af Stærevej

17-018

Beskrivelse

En god vej hjem


Stærevej skal forvandles fra at være et nedslidt, let overdimensioneret gadeforløb fyldt med biler til at blive et særligt rum for hele kvarteret. En hovedgade der på en gang binder sammen på tværs og forbinder Frederikssundsvej til Borups Allé. En vej man glæder sig over til og fra sit hjem.


Som hovedgreb implementeres 4 helt nye, hævede flader; simple pladsdannelser med forskellige markante træplantninger, der som samlende, grønne øer forbinder på tværs af Stærevej og kan indtages af beboerne til ophold, samlingssteder, loppemarked eller events. Pladserne belægges med mørke-brune tegl, og med mat-gule tegl skabes der mønstrer inspireret af stæreflokke; sort sol, der giver en levende belægning og er med til at understrege kvarterets identitet. Stæreflokke som mønster går igen på flere husgavle i kvarteret. Runde bænke sørger for plads til ’opholdet på vejen’ eller det tilfældige møde. Pladserne er hævet op i niveau med fortovet og fungerer således samtidig som fartdæmpere for bilisterne.   
Fortovene styrkes med et samlet udtryk i hele gadens udstrækning. Der anlægges københavnerfortov med kantzoner af chaussesten. 


De 4 nye pladser får forskellige træarter, der sørger for at give pladserne forskellig karakter. På de to pladser der grænser op til den eksisterende park, Stjerneparken, er det parkens udtryk der går igen med blandede træarter. På pladsen ved den eksisterende Nettobutik plantes Robinietræer og på pladsen ved en af sidegaderne er det blomstrende kirsebærtræer der markerer sig.