Et terrasseret landskab markerer pladser og opholdsarealer omkring to nye kontorbygninger.

Gl. Køge Landevej 59

18-019

Beskrivelse

Grunden, der ligger ud til Gl. Køge Landevej, falder fra hjørnet af Carl Jacobsens Vej til den nordlige indkørsel 1.95 m. Niveauspringene udnyttes til at skabe et terrasseret landskab, der er med til at markere pladser og opholdsarealer.

Langs med Gl. Køge Landevej er der i kantzonen placeret en trærække, der markerer overgangen mellem den offentlige og private zone og samtidig danner en helhed med trærækken på den modsatte side af vejen.

Materialerne er robuste og søgt tilpasset den iboende industrielle æstetik, som er herskende i området. Pladserne er tænkt i beton og cortenstål med store træsiddeflader. Cykel- og indgangsarealerne er en kombination af grus og brosten. Grupper af træer i den indre gård og på forpladsen skaber gode klimaforhold og indbydende opholdsarealer.