1:1 Landskab har designet lærerige og legende udearealer til elever med ADHD problematikker og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Frederikssundsvejens skole

11-013

Beskrivelse

Ramper og gummibakker danner legelandskab

Forslaget bygger videre på skolens eksisterende landskabelige kvaliteter og grønne friarealer. I skolegårdsarealet er udarbejdet ramper i terræn, der optager niveauforskelle mellem inde og ude. Rampernes formsprog og den store gummibakke skaber et legelandskab med plads til leg, læring og gode opholdsmuligheder.

Lær mens du løber

En løbe- og læringsbane i kanten af græsarealet med tal, måleenheder, alfabetet, citater giver eleverne læring i legen. I de grønne friarealer er der plads til boldspil på plænen, men også mulighed for at trække sig tilbage i mindre kroge af haven eller tage på udflugt i skoven.

LAR løsninger

1:1 Landskab har indarbejdet en række LAR-løsninger i skolegården, der gør håndteringen af vandet til et legende element for eleverne. En vandrende leder regnvandet til nedsivningsarealet i græsplænen fuldt synligt, så eleverne kan følge vandets vej. Samtidig kan multibanen opstuve regnvand og sørge for langsom nedsivning i tilfælde af skybrud eller monsterregn.