1:1 Landskab har designet landskabet på Byggeafsnit 6øst i Carlsberg Byen med stræder, byrum og et frodigt gårdanlæg omkring en karrebebyggelse med boliger, erhverv og Carlsberg Byens højeste tårn, Pasteurs Tårn

Carlsberg Byen - Byggeafsnit 6øst

17-002

Beskrivelse

Stræder

Stræderne, der udlægges som lege- og opholdsgader, består af Olivia Hansens Gade og Fadet. Belægningen af mørke teglsten og asfalt spænder fra facade til facade uden kantstenslysninger og danner en sammenhængende rolig flade. Den øst-vestgående del af Fadet har et fald på 55 promille og anlægges ovenpå p-kælder. Ved opgange, hvor der er brug for et plant niveau, skabes små pladsdannelser vha. grove granitplinte, der fungerer som støttemure og hvilepladser. Herudover placeres et antal hævede ovale plantebede med træer, buske og blomster.

Byrum

Byrummet ved Kridttårnet har, ligesom Fadet, et stort fald fra vest mod øst. Inspireret af Kridttårnets materialer og farver og den tilhørende mur mod Pasteursvej indføres lyse betonstøttemure, der danner tema for pladsens udtryk og samtidigt løser niveauspringet ved indgange, udeservering ved Kridttårnet etc. Murene skubber sig ud af fladen og vil, alt efter længde, skabe siddemulighed i forskellig højde langs den ene side. Fladen belægges med en rustik gråbrun teglklinke. I grusfelter, der forholder sig til murene, plantes opstammede fyrretræer.

Byrummet syd for Pasteurs Tårn består af en mørk flade af tegl, der spænder fra facade til facade og leder ned til den fredede J. C. Jacobsens Have mod syd. I de 3 zoner, hvor der forventes caféer med udeservering, lægges teglene i et andet forbandt, så det på en subtil måde understreges, at hér sker noget.

2 store øer af grus med træer møblerer fladen og reducerer samtidig de vindgener, som Pasteurs Tårn kan medføre. I den ene grusflade placeres en mindre legeskulptur.

Gårdrum

Gårdrummet er en frodig grøn oase for karréens beboere og dem, der arbejder i området. Et net af grusstier forbinder portgennemgangen med adgange til opgange. På udvalgte steder udvides stierne, så der opstår pladsdannelser for ophold i solen eller cykelparkering. Lejligheder i stueetagen får private terrasser befæstet med aflange betonfliser omkranset af lave buskplantninger, der danner sammenhæng med resten af gårdens frodige, uformelle beplantning bestående af bunddækkende stauder, buske og en gruppe træer.