Renoveringen af 3 skolegårde og et grønt areal skaber nye uderum, der både kan bruges aktivt i den daglige undervisning og i frikvartererne. Nye belægninger og beplantninger, nyt inventar og nye funktioner danner helt nye omgivelser til både leg og læring. Her bliver plads til spontane lege og aktiviteter, planlagte undervisningstimer, hvor hele klassen samles, og samtidig er der rum for pauser og stille ophold.
Der benyttes enkle, robuste materialer som teglklinker, træ og beton, der kan tåle en skolegårds slid og som kun får mere karaktér over tid.

Der etableres en køkkenhave med højbede og vægdrivhuse, der giver eleverne mulighed for at dyrke og følge årstidernes grøntsager og hente friske urter til skolekøkkenet.

Et aflangt regnvandsbassin med beplantning, træbroer og trædesten giver eleverne mulighed for at følge regnvandets gang og lære om vandtålende planter, opsamling af regnvand og bæredygtighed.

Nye trækonstruktioner og -terrasser skaber mulighed for både leg, ophold, undervisning og tilskuerpladser.
Der anlægges en ny lege- og sportsplads med bemalet asfalt til boldspil, leg, aktiviteter og bevægelse.
Et eksisterende grønt areal med tæt krat åbnes op og der skabes et forløb af faldsand hvor der opstilles naturlegeredskaber, balancebaner, trampoliner og musikinstrumenter samt et stort klatrestativ.

bygherre | Rødovre Kommune
hvor | Rødovre
team | ingeniør Steensen Varming
status | udført 2017
ydelse | totalrådgiver – alle faser

fotos: Cristina Conciatu

Tinderhoj_14

Tinderhoj_22

Tinderhoj_30

Tinderhoj_27

Tinderhoj_23

Tinderhoj_06

Tinderhoj_01

 

Tinderhoj_12

Tinderhoj_69

Tinderhoj_39

Tinderhoj_34

Tinderhoj_44

Tinderhoj_46

Tinderhoj_61

Tinderhoj_64