KonnerudKONNERUD  2016

bygherre | Drammen Kommune hvor | Drammen, Norge
team | arkitekt DRMA
status | idéoplæg og masterplan 2016 ydelse | rådgiver – parallelopdrag
mulighedsstudium for byudvikling på Konnerud – omdannelse af parcelhuskvarter til videns- og sportsby

LAR Lyngby_200x100LAR-PROJEKT, LYNGBY BOLIGSELSKAB AFD. FORTUNEN 2014-

bygherre | Lyngby Boligselskab hvor | Fortunen, Lyngby
team | ingeniør Henrik Larsen Rådgivende IngeniørfirmaA/S
status | dispositionsforslag ydelse | underrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
renovering af belagte udearealer og etablering af løsninger for lokal afledning af regnvand (LAR)

værløse-flyvestation_200x100VÆRLØSE FLYVESTATION 2012-

bygherre | Værløse G aps hvor | Værløse
team | bygherrerådgiver Procasa A/S, ingeniør Andersen & Grønlund ApS
status | designudvikling/myndighedsprojekt ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt
naturgenopretning, regnvandsbassiner og forbedrede levevilkår for beskyttede dyrearter

Cykelsuperstierne_200x100CYKELSUPERSTIERNE 2012

udbudsgiver | Region Hovedstaden og Sekretariatet for Cykelsuperstier hvor | Farum-ruten
team | proceskonsulent Nueva
ydelse | brugerundersøgelse, analyse, designinspiration, handlingsplan
undersøgelse af det rekreative potentiale på Cykelsuperstierne med udgangspunkt i Farum-ruten

harrestrup-å_200x100HARRESTRUP Å 2011

bygherre | Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen hvor | forløbet langs Harrestrup Å
team | totalrådgiver, ingeniør ALECTIA A/S, proceskonsulent Plan og Proces
status | prækvalificeret totalentreprise konkurrence
helhedsplan og strategi for naturgenopretning langs Harrestrup Å

bedre-boligveje_200x100BEDRE BOLIGVEJE 2011

indbudt workshop | LIFE KU og Betonindustrien case | danske boligveje
1:1 landskab udvalgt sammen med 3 andre firmaer til at udvikle ‘bedre boligveje’-løsninger

storbyhave-borger_200x100STORBYHAVE I VALBY 2011-2013

bygherre | Københavns Kommune hvor | Valby
team | ingeniør Falkon A/S, LAR-konsulent Antje Backhaus, proceskonsulent Nueva A/S
status | udført, vundet udbud ydelse | totalrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
borgerinddragelse bag idéer og forankring af Storbyhaven i Valby

LAR-workshop_200x100LAR WORKSHOP 2009

indbudt workshop | LIFE KU og 2BG case | område v. Vanløse Skole/Harrestrup Å
1:1 landskab udvalgt sammen med 3 andre firmaer til at udvikle LAR-løsninger

öresundsvisioner_200x100ÖRESUNDSVISIONER 2040 2008

konkurrence udskriver | Realdania  hvor | Øresundsregionen
team | proceskonsulent Nueva
status | 1. præmie i åben idékonkurrence
8 Øresundsdogmer danner rammer for undersøgelser, nytænkning og eksperimentering til udvikling af regionen

den-hemmelige-passage_200x100‘DEN HEMMELIGE PASSAGE’ 2008

udbudsgiver | Park og Natur, Københavns Kommune og Realdania
inviterede inspiratorer | Rainer Stange, Claude Cormier og Martin Rein-Cano
status | maraton workshop ydelse | hovedarrangør
alternativ brugerinddragelse på Islands Brygge for udvikling af passage mell. Sturlasgade og Islands Brygge

dogmacamp_200x100DANISH-DOGMA-LANDSCAPE-CAMP 2006

hvor | København
inviterede inspiratorer | Rainer Stange, Claude Cormier og Martin Rein-Cano
status | alternativ workshop
6 landskabsmodeller i 1:1 var resultatet af en workshop med fokus på de daværende udfordringer for landskabsarkitektur