1:1 landskab . Jacob og Trine

1:1 landskab er en prisvindende dynamisk tegnestue, ledet af Jacob Kamp og Trine Trydeman.

1:1 landskab skaber klassisk moderne landskabsarkitektur. Vi tror på, at ethvert sted kan forvandles til et poetisk brugbart rum, som skaber oplevelser og løfter hverdagen.

Vi varetager både traditionelle opgaver som private haver, byrums– og landskabsprojekter og større planlægningsopgaver, såvel som procesorienterede projekter. Hos 1:1 landskab arbejder vi ud fra en nordisk tradition med pragmatiske og poetiske løsninger, der spiller på enkelhed, kontraster, materialeglæde og frodighed. Med nordisk mener vi også løsninger, som er robuste, har en lang levetid og er tilgængelige for alle.

Landskabsarkitektur skal være grøn i mere end en forstand. Derfor arbejder 1:1 landskab ihærdigt med at tegne vores projekter, så de belaster miljøet så lidt som muligt. Vi tænker drift og ressourceforbrug ind i designet, ligesom vi arbejder med bæredygtige belægninger, inventar og belysning. I lyset af de klimamæssige udfordringer vi står overfor, har vi som tegnestue også en vision om, at udføre alle vores projekter med lokal afledning af regnvand LAR.

Den rigtige balance mellem visioner, omgivelser og økonomi opnår man kun gennem tæt samarbejde og åben personlig dialog. Derfor er der hos 1:1 landskab altid tilknyttet en partner til hvert projekt, så den personlige kontakt foregår 1:1. Det sikrer, at der bliver skabt en unik løsning, som passer til stedet og brugernes behov.