Skolens uderum er, ligesom det gælder skolens indre rum, tænkt som ét stort aktivitets- og læringslandskab med fleksible og varierede muligheder for leg, læring og ophold.

Den arkitektoniske hovedidé er en lagring af fem distinkte elementer, der med et fælles landskabsarkitektonisk greb, helhedssyn og formsprog tilfører stedet en stærk identitet samt en væsentlig relation til naturen omkring skolen.

Vandelementet er skolens LAR og skybrudsløsninger der naturligt skaber lærerige udearealer; Regnvand opsamles fra taget og føres til kanalen der ligger på Ankomstpladsen. Kanalen er udformet med faste kanter som man kan stå eller sidde på og her kan eleverne eksperimenteres med vand og planter. Der er overløb og små styrtfald på kanalen og hvor vandet møder det bløde englandskab fortsætter det i et vandløb til et større nedsivningsanlæg. Det har været væsentligt i udformningen, at LAR- elementet både skulle kunne anvendes aktivt i læringssituationer, men også være med til at skabe identitet og generere arkitektonisk værdi til stedet.

Nærarealerne tager afsæt i ´den nye skole´ og består af aldersdifferentierede lege- og opholdsarealer. I Atriumgårdene flyder ude og inde sammen. Gårdene er delvis overdækket,hvilket gør dem brugbare det meste af året. Det er små grønne oaser, hvor eleverne kan trække ud og samtidig være beskyttet mod vind og vejr. Rummene er primært tiltænkt udeundervisning i forskellige former..

Løbe- og udfordringsbanen forbinder alle skolens udearealer og sikrer mulighed for at opretholde et fysisk højt aktivitetsniveau hos skolens elever.

Kultur- og bevægelsesaksen er et dynamisk gang- og stiforløb som forbinder og forankrer Nordstjerneskolen til de omkringliggende arealer og byens faciliteter.

Eng- og skovlandskabet udspringer af de store eksisterende landskabelige kvaliteter, som den nye skole og svømmehal omkranses af. Det store naturlignende landskab danner en ramme omkring skolen og kontrasterer de mere urbane kvaliteter i kulturaksen og skolens nærarealer.

Sammen dannes en robust arkitektonisk ramme for læring og aktivitet der imødekommer samtidige principper om pædagogik og bæredygtighed.

bygherre | Gribskov  Kommune
hvor | Helsninge
team | total entreprise ved E. Pihl & Søn,  Kemp & Lauritzen, ingeniør Henrik Larsen A/S, Grontmij Carl Bro
arkitekt Creo  Arkitekter
status | udført, 2011-2012
ydelse | underrådgiver – alle faser 

Nordstjerneskolen_1

Nordstjerneskolen_2

Nordstjerneskolen_3

Nordstjerneskolen_4

Nordstjerneskolen_5

Nordstjerneskolen_6