Lukningen af en villavej skaber nye friarealer for to naboskoler – på ’Genvejen’ er der plads til leg og bevægelse, jubel og fordybelse.

Projektet på Lønstrupvej giver et bud på, hvordan de ældste elever kan øge deres aktivitetsniveau. Tanken er, at nogle få store elementer skal give de mange forskellige brugergrupper mulighed for at indtage stedet med netop deres behov.

Ved at lade funktionerne smelte sammen, skabe modstand i landskabet og give eleverne noget der frister, er håbet at også de mindst aktiv vil bruge deres krop uden de nødvendigvis tænker det som en stor overvindelse, men fordi de ikke kan lade være. Projektet er således ikke at skabe en skolegård, men et aktivt mødested i lokalområdet.

På ’Genvejen’ skal der være plads til leg og bevægelse, men vigtigst af alt skal de ældste elever kunne genkende sig selv i aktiviteterne, uden det udelukker andre grupper.

Projektet vil give skolerne et tiltrængt rum med mulighed for at tænke i andre læringsstile. Her vil være rig mulighed for at tage hele klasser og mindre grupper ud i udendørs klasseværelset og tilbyde en anderledes undervisning, der kombinerer læring og bevægelse. Her er mulighed for at lave fælles forløb mellem skolerne, og for at eleverne kan præsentere deres arbejde for hinanden og indgå i fælles læringsforløb, der giver mulighed for at udnytte de forskellige lærerkompetencer skolerne imellem. Således bliver ’Genvejen’, også i undervisningen, et mødested mellem skolerne.

bygherre | BUF, Københavns Kommune
hvor | Vanløse
team | totalrådgiver Dorte Mandrup Arkitekter  A/S  ingeniør Sloth Møller A/S
status | projekteret 2014, udført juli 2015
ydelse | underrådgiver – forslag, projektering

fotos: Cristina Conciatu

Genvejen-_03

Genvejen-_28

Genvejen-_44

20151022_plan-til-reference

Genvejen-_34

Genvejen01

Genvejen-_49

Genvejen-_36

Genvejen-_40

Genvejen-_57

Genvejen-_09