BA6 østBA 6 ØST – GÅRDRUM 2017-

bygherre | Carlsberg Byen Ejendom 1 P/S hvor | Carlsberg Byen
team | arkitekt Vilhelm Lauritzen, Wingårdhs ingeniør Midtconsult entreprenør Aarsleff
status | under projektering ydelse | underrådgiver – alle faser
grønt gårdrum til ny boligbebyggelse

Lolland KniveKNIVE OG LOLLAND 2017-

bygherre | Drammen kommune hvor | Åskollen, Norge
team | rådgiver, arkitekt DRMA
status | helhedsplan 2017 ydelse | underrådgiver – parallelopdrag
grønt park-loop som hovedgreb for nye boligbebyggelser, havnepark og byrum

CBY 16.3CBY 16.3 2016-

bygherre | Carlsberg Byen Ejendom 1 P/S hvor | Carlsberg Byen
team | arkitekt Praksis ingeniør Alectia entreprenør HHMByg
status | under opførelse ydelse | underrådgiver – alle faser
udearealer til boligbebyggelse

ørestad syd legepladsØRESTAD SYD LEGEPLADS 2016-

bygherre | AAB/BUF hvor | Ørestad Syd
team | arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter ingeniør Orbicon
status | afsluttet dispositionsforslag ydelse | dispositionsforslag som grundlag for udbud
gårdrum, legeplads og udearealer

søkantenSØKANTEN 2014-2017

bygherre | Sjælsø Gruppen hvor | TV-byen, Gladsaxe
team | arkitekt Vilhelm Lauritzen
status | udført 2017 ydelse | underrådgiver – alle faser
gårdrum og udearealer til boligbebyggelse

transformerrækkerneTRANSFORMERRÆKKERNE 2014-

bygherre | Tetris A/S hvor | Amager, København
team | arkitekt Jacob Kornum Arkitekter, ingeniør Alectia A/S, entreprenør Rasmus Friis A/S
status | under hovedprojektering ydelse | underrådgiver – alle faser
for- og baghaver, stier og vejforløb

Bolig-Ø østBOLIG Ø MARMORMOLEN 2012-

bygherre | Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S hvor | Østerbro, København
team | totalentreprenør NCC Construction Danmark, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør NCC
status | 1. præmie i prækvalificeret konkurrence, bolig Ø øst udført 2015. bolig Ø vest udført 2017  ydelse | underrådgiver – konkurrenceforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn
det ‘foldede’ landskab skaber ankomst- og opholdsarealer til den ny boligbebyggelse

CJV 17CARL JACOBSENS VEJ 17 2013-2015

bygherre | DEAS hvor | Valby
team | totalentreprenør V8 Construction A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør MOE A/S
status | udført 2016 ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt
gårdhavemiljø og ankomstarealer til ny boligbebyggelse

solvangscenter_remisevejSOLVANGSCENTERGRUNDEN, REMISEPARKEN 2015

bygherre | Boligforeningen 3B hvor | Amager, København
team | arkitekt BBP Arkitekter A/S, arkitekt EFFEKT Arkitekter ApS, ingeniør ISC Rådgivende Ingeniører A/S
status | prækvalificeret konkurrence 2015
tre nye by- og parkrum; løbebakkerne, gyngeskoven og aktivitetspladsen, binder Remiseparken sammen med de nye boliger

vm-huseneVM-HUSENE 2015

bygherre | Ejerforeningen M-huset hvor | Ørestad, København
status | dispositionsforslag 2015 ydelse | totalrådgiver – dispositionsforslag
forslag til nye ankomstarealer og et fælles grønt gårdrum ved det ikoniske boligbyggeri VM-husene

amager boulevard 108AMAGER BOULEVARD 108 2014-

bygherre | Hoffman A/S hvor | Amager, København
team | totalentreprenør Hoffman A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør Rambøll A/S
status | under projektering ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt
gårdhavemiljø og ankomstarealer til ny boligbebyggelse og udearealer til daginstitution

parkskelletPARKSKELLET 2014-

bygherre | Boliforeningen AAB hvor | Amager, København
team | totalentreprenør udbydses i okt. 2014, arkitekt JJW Arkitekter A/S, ingeniør Lemming & Eriksson A/S
status | under udførelse ydelse | konsulent med alle projekteringsydelser vedrørende landskab
renovering af udearelaer og mødesteder for AAB’s boliger fra 1942

boliger-i-tv-byen_200x100BOLIGER I TV-BYEN 2010-2012

bygherre | Sjælsøe Gruppen A/S hvor | Gyngemosen, Søborg
team | totalentreprenør V8 Construction A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S,
ingeniør Moe & Brødsgaard A/S
status | udført ydelse | delt rådgivning – myndighedsprojekt, designrådgiver i hovedprojektfase
ankomst-, parkerings- og friarealer til 212 boliger i Gyngemosen

amager-strandvej-100_200x100AMAGER STRANDVEJ 100 2011-2012

bygherre | Lidl Danmark K/S hvor | Amager Standvej 100, København
team | totalentreprenør Arkitektgruppen Øst A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/Singeniør Aksel V. Jensen A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt
parkerings-, ankomst- og friarealer til kombineret bolig- og erhvervsområde

fremtidensforstæder_ydre-østerbro_200x100FREMTIDENS FORSTÆDER – YDRE ØSTERBRO 2012

bygherre | Guldborgsund Kommune, Realdania hvor | Nykøbing Falster
team | arkitekter Svendborg Architects, BBP Arkitekter A/S, ingeniør Buro Happold Aps, konsulent Oxford Research
status | prækvalificeret Realdania konkurrence
Omvejen, Genvejen og Hjemvejen – vision for et attraktivt Ydre Østerbro

møllebankerne_borup_200x100MØLLEBANKERNE 2011

bygherre | Køge Kommune hvor | Borup, Køge
team | totalentreprenør Hansen & Andersen A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/Singeniør TEYTAUD A/S
status | prækvalificeret totalentreprise konkurrence
landskabelige arealer til ny rækkehusbebyggelse

baune-alle_200x100BAUNE ALLÉ 2009-2010

bygherre | Pension Danmark A/S hvor | Lyngby
team | totalentreprenør GVL Entreprise A/S, arkitekt Rubow Arkitekter A/S, ingeniør Olsen & Jensen A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, designrådgiver i hovedprojektfase
landskabsarealer til seniorboliger

classensgade_200x100CLASSENSGADE 2008-2010

bygherre | AB Store Classenshus hvor | Østerbro, København
team | ingeniør Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, entreprenør Anders Matthiessen A/S
status | udført ydelse | totalrådgiver – alle faser inkl. byggeledelse
gårdrenovering

vapnagaard_200x100VAPNAGAARD 2010

bygherre | Helsingør boligselskab, Afd. 24 Vapnagaard hvor | Vapnagaard, Helsingør
team | totalrådgiver, ingeniør Orbicon A/S – Leif Hansen, arkitekter Thora Arkitekter A/S, aarhus arkitekterne A/S
status | prækvalificeret konkurrence
renovering af boliger og helhedsplan for udearealer for 57 boligblokke med ialt 1712 lejligheder

puggaardsgade_200x100PUGGÅRDSGADE 2007-2008

bygherre | Torben Müller hvor | København
team | bygherrerådgiver Bascon, ingeniør Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, entreprenør LK Anlæg
status | udført ydelse | totalrådgiver – alle faser inkl. byggeledelse
gårdrenovering

da-vinci-parken_200x100DA VINCI PARKEN 2007-2008

bygherre | Udviklingsselskabet af 15. dec. 2003 Aps hvor | Aalborg
team | totalentreprenør Enggaard A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/Singeniør Grontmij Carl Bro A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt
udearealer til boligbebyggelse

klosterbakken_200x100KLOSTERBAKKEN 2006-2008

bygherre | Finansrådets Pensionskasse hvor | Odense
team | totalrådgiver, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør Rambøll A/S, projektudvikler Arkitektgruppen Odense status | udført ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt
udearealer til boligbebyggelse