Landskabets kvaliteter og karakter omkring de nye boliger på Marmormolen, Københavns Nordhavn, bygger på det ’foldede’ landskab med knækkede stiforløb i et bølgende landskab. Der er fuld p-kælder under terræn, så foldningerne skaber gode vækstforhold for beplantningen, og de hævede bede skaber samtidig tredelingen mellem den private, den halvoffentlige og den offentlige zone på boligøen.
Med boligernes unikke, kystnære beliggenhed er inspirationen til landskabet hentet i sommerhuslandskabet; kontrasterne mellem enkle og nedtonede belægningsflader, der ligger som selvtrådte stier og slynger sig i landskabet, mens beplantningen vokser vildt, varieret, frodigt og samtidig er læskabende og rumdannende. Landskabet har den menneskelige skala i centrum, hvor beboere og besøgende kan lege, dase og nyde årstidsvariationen.

Den offentlige gang- og cykelsti, der udlægges som én stor sammenhængende flade i grå, overfladebehandlet asfalt, snor sig fra Marmorvej til havnepromenaden og flankeres med foldede bede. På hovedstien kobles de ’halvoffentlige’ gule teglstier, der betoner følelsen af hjemlighed og løber ind til boligblokkenes indgangspartier og grusbelagte stier giver adgang til gårdrummenes grønne og blå oaser.

I gårdrummene optager plantebedene terrænforskellen fra haveudgangene til de lavere liggende ’græsgryder’ og træreposer ved vandet. Deres artsrigdom er valgt ud fra hårdførhed og salttolerance i forhold til det hårde kystklima, og plantningerne er sammensat i forhold til farveskalaer, der året rundt byder på sanseoplevelser både fra altanen og på bænken i gårdrummet.

bygherre | Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S hvor | Østerbro, København
team | totalentreprenør NCC Conctruction Danmark arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør NCC
status | 1.præmie i prækvalificeret konkurrence, Bolig Ø øst udført 2015, Bolig Ø vest under udførelse
ydelse | underrådgiver – konkurrenceforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn

fotos: Cristina Conciatu

Bolig-Ø_29

Bolig-Ø_50

Bolig-Ø_14

Bolig-Ø_5

Bolig-Ø-plan

Bolig-Ø_10

Bolig-Ø_24

Bolig-Ø_13

Bolig-Ø_34

Bolig-Ø_7

Bolig-Ø_18

Bolig-Ø_33