KonnerudKONNERUD  2016

bygherre | Drammen Kommune hvor | Drammen, Norge
team | arkitekt DRMA
status | idéoplæg og masterplan 2016 ydelse | rådgiver – parallelopdrag
mulighedsstudium for byudvikling på Konnerud – omdannelse af parcelhuskvarter til videns- og sportsby

kongsberg KlimaparkKONGSBERG KLIMA- og VIDENSPARK  2017-

bygherre | Kongsberg Kommune hvor | Kongsberg, Norge
team | arkitekt DRMA
status | udvidet skitseforslag 2017 ydelse | helhedsplan og forslag til park
helhedsplan for grønne områder i den historiske del af Kongsberg, herunder forslag til park i Hasbergtjerndalen

NobelparkenNOBELPARKEN  2017

bygherre | Lund Kommune hvor | Lund, Sverige
team | ingeniør Tyréns belysning ÅF Lighting
status | udvidet dispositionsforslag 2017 ydelse | totalrådgiver – udvidet dispositionsforslag
forslag til helt ny 3,5 ha park med stiforløb, beplantningsstrategi, regnvandshåndtering, ophold, leg og bevægeæse

Grønttorvet ValbyGRØNTTORVET VALBY  2016-

bygherre | Ny Valby Byggemodning P/S hvor | Valby, København
team | ingeniør Midtconsult
status | 1. plads i prækvalificeret konkurrence2016, projektering 2017 ydelse | hovedrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
ny ‘spiselig park’ på det gamle Grønttorvs-areal i Valby – 2,3 ha park, byrum, promenade og regnvandshåndtering

Solbjerg ParkkirkegårdSOLBJERG PARKKIRKEGÅRD 2015

bygherre | Frederiksberg Kommune hvor | Frederiksberg, København
status | konkurrenceforslag i prækvalificeret konkurrence 2015
beplantningsstrategi, ny sø og stiforløb

MASSIVEMASSIVE 2017-

bygherre | Ubisoft hvor | Malmö, Sverige
team | arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter
status | under projektering ydelse | underrådgiver – alle faser
grønne taghaver og atriumgård til ophold og rekreation

Kjellstad NæringsparkKJELLSTAD NÆRINGSPARK 2016-

bygherre | NCC Norge hvor | Drammen, Norge
team | arkitekt DRMA
status | under projektering ydelse | underrådgiver – projektering
udearealer til erhvervsbyggeri

Hotell HubhultIKEA HOTELL HUBHULT 2016-

bygherre | IKEA hvor | Malmö
team | totalrådgiver, arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter ingeniør Tyrens
status | under opførelse ydelse | underrådgiver – idéoplæg, dispositionsforslag, udbudsprojekt
udearealer til hotel i tilknytning til internationalt mødecenter

KLPKLP – KAY FISKERS PLADS 2016-

bygherre | KLP Ørestad 3A A/S hvor | Ørestad, København
team | totalrådgiver arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S ingeniør Rambøll Danmark A/S totalentreprenør Hoffmann A/S
status | under projektering ydelse | underrådgiver – alle faser
udearealer og taghaver til kontorhus i Ørestad City

Den Magiske fabrikkenDEN MAGISKE FABRIKKEN 2015-

bygherre | VESAR hvor | Tönsberg, Norge
team | ingeniør Asplan Viak AS
status | under projektering ydelse | underrådgiver – landskab
ankomstarealer og pædagogiske faciliteter ved biogas fabrik

Hvidøre etape 3HVIDØRE ETAPE 3 2015-2016

bygherre | Novo Nordisk A/S hvor | Klampenborg
team | ingeniør EKJ anlægsgartner Anders Matthiessen aps
status | udført ydelse | totalrådgiver – hovedprojekt, fagtilsyn
haveanlæg til historisk slot, nu konferencecenter for Novo Nordisk

Stærevejskvarteret NYGRØN OMDANNELSE AF STÆREVEJ 2017-

bygherre | Københavns Kommune hvor | København NV
team | arkitekt Everyday Aps ingeniør | Atkins
status | 1. præmie i indbudt konkurrence ydelse | totalrådgiver – alle faser
omdannelse af Stærevej til en grøn boliggade

Lyskunst AarhusLYSKUNST AARHUS 2017

bygherre | Aarhus Kommune hvor | Aarhus
team | kunstner Esben Klemann
status | prækvalificeret konkurrence, skitseforslag 2017
lysinstallationer langs stiforløb

Legeplads Østre GasværkLEGEPLADS ØSTRE GASVÆRK 2017-

bygherre | Københavns Kommune hvor | Østerbro København
status | koncept 2017, dispositionsforslag 2017 ydelse | rådgiver – koncept, dispositionsforslag
motorik-legeredskab med tårne og diverse redskaber til leg, klatring og træning

BA6 Øst_byrumBA 6 ØST – BYRUM  2017-

bygherre | Carlsberg Byen Ejendom 1 P/S hvor | Carlsberg Byen
team | arkitekt Vilhelm Lauritzen, Wingårdhs ingeniør Midtconsult entreprenør Aarsleff
status | under projektering ydelse | underrådgiver – alle faser
gader og 2 nye pladser på Carlsberg

Delta ParkDELTA PARK  2016

bygherre | NCC hvor | Vallensbæk
status | idéoplæg 2016 ydelse | udarbejdelse af idéoplæg
nyt hotspot på omdannet varmeværk – aktivitet, bevægelse og mødested

ScandiagadeSCANDIAGADE  2016-

bygherre | Københavns Kommune hvor | København SV
team | ingeniør ATKINS trafikingeniør SE Trafik Aps borgerinddragelse NUEVA
status | projektering 2017 ydelse | totalrådgiver – alle faser
fornyelse af grøn strækning til parkbånd med aktiviteter, skybrudssikring og regnvandshåndtering

LavantkajLEVANTKAJ  2016

bygherre | By & Havn I/S hvor | Nordhavnen, København
status | illustreret rapport 2016 ydelse | rådgiver – studie og udvikling af landskab og rekreative arealer
forundersøgelse og forslag til havnepromenade, byrum, rekreativt ophold, potentialer

Banktorvet Farum HovedgadeBANKTORVET FARUM HOVEDGADE 2016

bygherre | Farum Kommune hvor | Farum
status | dispositionsforslag 2016 ydelse | rådgiver – dispositionsforslag
samlende belægning og nye opholdsmuligheder på Banktorvet

Stærevejskvarteret NYSTÆREVEJSKVARTERET 2016

bygherre | Københavns Kommune hvor | København NV
team | arkitekt Everyday Aps trafikingeniør | SE Trafik ApS
status | 1. præmie i indbudt parallelopdrag ydelse | rådgiver – parallelopdrag, dispositions- og projektforslag
helhedsplan med grøn boliggade samt LAR løsninger og forbedring af park. Stærevejskvarteret får “En god vej hjem”

BLOXBLOX 2015-2017

bygherre | Realdania Byg hvor | København
team | arkitekt OMA, ingeniør Cowi
status | under udførelse 2017 ydelse | underrådgiver – teknisk konsulent for OMA
plads og havnepromenade til BLOX

Vestsida U-SkoleVESTSIDA U-SKOLE 2017

bygherre | Kongsberg Kommune hvor | Kongsberg, Norge
team | arkitekt DRMA, EA ingeniør Cowi Norge
status | 1.præmie i indbudt konkurrence 2017, under projektering ydelse | underrådgiver til og med udbudsprojekt
udearealer til ny ungdomsskole i centrum af Kongsberg, Norge

Ny Islands Brygge SkoleNY ISLANDS BRYGGE SKOLE 2017

bygherre | Københavns Kommune hvor | Islands Brygge, København
team | arkitekt Kant, CCO ingeniør Rambøll entreprenør NCC
status | konkurrenceprpojekt ydelse | underrådgiver
udearealer til ny skole, ankomstarealer og tagterrasser med sport, dyrkning, leg og bevægelse

Tinderhøj SkoleTINDERHØJ SKOLE 2016-

bygherre | Rødovre Kommune hvor | Rødovre
status | under udførelse ydelse | totalrådgiver – alle faser
renovering af skolegårde med legeredskaber, LAR-elementer og udeundervisning

Grønnevang SkoleGRØNNEVANG SKOLE 2016

bygherre | Ejendomme, Hillerød Kommune hvor | Hillerød
status | udført ydelse | totalrådgiver – dispositionsforslag, fagtilsyn
renovering af grønne gårdhaver til leg og læring

Hvidovre GymnasiumHVIDOVRE GYMNASIUM 2016-

bygherre | Hvidovre Gymnasium og HF hvor | Hvidovre
team | kunstner Veo Friis Jespersen
status | skitseprojekt 2017, afventer fondsmidler ydelse | totalrådgiver
renovering af udearealer til Hvidovre gymnasium lavet i tæt samarbejde med billedhugger Veo Friis Jespersen

skolen i bymidtenSKOLEN I BYMIDTEN 2015-

bygherre | Helsingør kommune hvor | Helsingør
team | rådgiver, arkitekt Kjaer og Richter ingeniør Lyngkilde
status | under projektering ydelse | underrådgiver – alle faser
Skolegård og taghaver til ny stor byskole i centrum af helsingør

BA6 østBA 6 ØST – GÅRDRUM 2017-

bygherre | Carlsberg Byen Ejendom 1 P/S hvor | Carlsberg Byen
team | arkitekt Vilhelm Lauritzen, Wingårdhs ingeniør Midtconsult entreprenør Aarsleff
status | under projektering ydelse | underrådgiver – alle faser
grønt gårdrum til ny boligbebyggelse

Lolland KniveKNIVE OG LOLLAND 2017-

bygherre | Drammen kommune hvor | Åskollen, Norge
team | rådgiver, arkitekt DRMA
status | helhedsplan 2017 ydelse | underrådgiver – parallelopdrag
grønt park-loop som hovedgreb for nye boligbebyggelser, havnepark og byrum

CBY 16.3CBY 16.3 2016-

bygherre | Carlsberg Byen Ejendom 1 P/S hvor | Carlsberg Byen
team | arkitekt Praksis ingeniør Alectia entreprenør HHMByg
status | under opførelse ydelse | underrådgiver – alle faser
udearealer til boligbebyggelse

ørestad syd legepladsØRESTAD SYD LEGEPLADS 2016-

bygherre | AAB/BUF hvor | Ørestad Syd
team | arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter ingeniør Orbicon
status | afsluttet dispositionsforslag ydelse | dispositionsforslag som grundlag for udbud
gårdrum, legeplads og udearealer

søkantenSØKANTEN 2014-2017

bygherre | Sjælsø Gruppen hvor | TV-byen, Gladsaxe
team | arkitekt Vilhelm Lauritzen
status | udført 2017 ydelse | underrådgiver – alle faser
gårdrum og udearealer til boligbebyggelse

transformerrækkerneTRANSFORMERRÆKKERNE 2014-

bygherre | Tetris A/S hvor | Amager, København
team | arkitekt Jacob Kornum Arkitekter, ingeniør Alectia A/S, entreprenør Rasmus Friis A/S
status | under hovedprojektering ydelse | underrådgiver – alle faser
for- og baghaver, stier og vejforløb

Bolig-Ø østBOLIG Ø MARMORMOLEN 2012-

bygherre | Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S hvor | Østerbro, København
team | totalentreprenør NCC Construction Danmark, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør NCC
status | 1. præmie i prækvalificeret konkurrence, bolig Ø øst udført 2015. bolig Ø vest udført 2017  ydelse | underrådgiver – konkurrenceforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn
det ‘foldede’ landskab skaber ankomst- og opholdsarealer til den ny boligbebyggelse

energicenter voldparken NYENERGICENTER VOLDPARKEN 2014-

bygherre | Københavns Ejendomme, Københavns Kommune hvor | Voldparken, Brønshøj, København
team | totalrådgiver, arkitekt BBP Arkitekter, ingeniør MOE
status | udført service | underrådgiver – alle faser
ankomstarealer, naturleg, insitutrapper, terrænbearbejdning

hvidøre_fase 2HVIDØRE KONFERENCECENTER, FASE II 2015

bygherre | Novo Nordisk A/S hvor | Klampenborg
team | ingeniør EKJ A/S
status | udført ydelse | totalrådgiver – alle faser inkl. byggeledelse og fagtilsyn
ny gårdsplads og beplantning på Hvidøre Konferencecenter

ringsted torvRINGSTED TORV 2015-

bygherre | Ringsted Kommune hvor | Ringsted
team | arkitekt Gehl Arhitects, ingeniør Orbicon A/S
status | dispositionsforslag 2015
urbane pladser og regnvandshåndtering omkring Ringsted Torv

Guldbergs PladsGULDBERGS PLADS 2013-2015

bygherre | Københavns Kommune hvor | Nørrebro, København
team | arkitekt Keinicke & Overgaard Arkitekter, ingeniør Sloth Møller A/S
status | under udførelse ydelse | totalrådgiver – dispositionsforslag, projektforslag
lærketræer, metalpæle og grønne bakker skaber rammen for en aktivitetsplads målrettet motionsuvante voksne

Bayers pladsBAYERS PLADS… HEN AD VEJEN 2015-

bygherre | Dyssegårds grundejerforening hvor | Dyssegård, Gentofte
team | kunstner Esben Klemann
status | dispositionsforslag 2015
skulpturelt landskab på pladsen mellem Søborg Hovedgade og Vangedevej

odderøya formidlingspladsODDERØYA FORMIDLINGSPLADS 2015-

bygherre | Kristiansand Kommune hvor | Kristiansand, Norge
team | arkitekt EVERYDAY aps, DRMA A/S, kunstner Marthe Elise Stramrud, belysningsingeniør ÅF Lightning
status | parallelopdrag 2015 – afventer resultat
forbindelse mellem fastlandet og byen Kristiansand og den unikke ø Odderøya

CJV 17CARL JACOBSENS VEJ 17 2013-2015

bygherre | DEAS hvor | Valby
team | totalentreprenør V8 Construction A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør MOE A/S
status | udført 2016 ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt
gårdhavemiljø og ankomstarealer til ny boligbebyggelse

solvangscenter_remisevejSOLVANGSCENTERGRUNDEN, REMISEPARKEN 2015

bygherre | Boligforeningen 3B hvor | Amager, København
team | arkitekt BBP Arkitekter A/S, arkitekt EFFEKT Arkitekter ApS, ingeniør ISC Rådgivende Ingeniører A/S
status | prækvalificeret konkurrence 2015
tre nye by- og parkrum; løbebakkerne, gyngeskoven og aktivitetspladsen, binder Remiseparken sammen med de nye boliger

vm-huseneVM-HUSENE 2015

bygherre | Ejerforeningen M-huset hvor | Ørestad, København
status | dispositionsforslag 2015 ydelse | totalrådgiver – dispositionsforslag
forslag til nye ankomstarealer og et fælles grønt gårdrum ved det ikoniske boligbyggeri VM-husene

gadehaveskolenGADEHAVESKOLEN 2015-

bygherre | Høje Taastrup Kommune hvor | Høje Taastrup
team | rådgiver, arkitekt Keingart
status | udført service | underrådgiver – projektering, fagtilsyn
Gadehaveskolen får en ny skolegård med et legende bevægelseslandskab

amager boulevard 108AMAGER BOULEVARD 108 2014-

bygherre | Hoffman A/S hvor | Amager, København
team | totalentreprenør Hoffman A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør Rambøll A/S
status | under projektering ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt
gårdhavemiljø og ankomstarealer til ny boligbebyggelse og udearealer til daginstitution

billund nye pladser_200x100BILLUND NYE PLADSER 2014-

bygherre | Billund Kommune hvor | Billund
team | arkitekt BIG A/S, ingeniør COWI A/S
status | dispositionsforslag ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag
aktive, legerige og grønne bypladser og åbning af Billund Bæk ved det kommende LEGO House

LAR Lyngby_200x100LAR-PROJEKT, LYNGBY BOLIGSELSKAB AFD. FORTUNEN 2014-

bygherre | Lyngby Boligselskab hvor | Fortunen, Lyngby
team | ingeniør Henrik Larsen Rådgivende IngeniørfirmaA/S
status | dispositionsforslag ydelse | underrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
renovering af belagte udearealer og etablering af løsninger for lokal afledning af regnvand (LAR)

parkskelletPARKSKELLET 2014-

bygherre | Boliforeningen AAB hvor | Amager, København
team | totalentreprenør udbydses i okt. 2014, arkitekt JJW Arkitekter A/S, ingeniør Lemming & Eriksson A/S
status | under udførelse ydelse | konsulent med alle projekteringsydelser vedrørende landskab
renovering af udearelaer og mødesteder for AAB’s boliger fra 1942

bispebjerg akuthuset_200x100BISPEBJERG HOSPITAL – AKUTHUSET 2014

bygherre | Region Hovedstaden hvor | Bispebjerg, København
team | arkitekter Brunet-Saunier, PLH Arkitekter A/S, ingeniører Niras A/S, Lyngkilde A/S, Transolar
status | prækvalificeret konkurrence
i sammenspil med hospitalets historiske akse og haverum skabes et offentligt parkområde integreret i det nye akuthus

bolig-ø_marmormolen_200x100HØJT TIL HEST SOM KONG CHRISTIAN 2014

bygherre | Metroselskabet og Indre By Lokaludvalg hvor | Kongens Nytorv, København
status | 1. præmie i åben idékonkurrence, indviet august 2014 ydelse | totalrådgiver – alle faser
Københavns nye mødested, 12 rødlige glasfiberheste i fuldstørrelse danner et velkommende og anderledes byrum

Vigerslev Alle SkoleVIGERSLEV ALLÉS SKOLE 2012-2015

bygherre | Københavns Ejendomme, Københavns Kommune hvor | Valby
team | totalrådgiver, arkitekt Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S, ingeniør Sloth Møller A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – forslag, projektering, fagtilsyn
ankomstarealer, udeundervisning, sportsbane, naturleg, tagterrasse og aktiverende skolegårde

Lycee FrancaisLYCÉE FRANCAIS PRINS HENRIK 2015-

bygherre | Bestyrelsen for Prins Henriks Skole hvor | Frederiksberg
team | ingeniør Frederiksberg Forsyning, regnvandshåndtering
status | dispositionforslag 2015 ydelse | totalrådgiver – landskabsydelser
Prins Henriks Skole får en ny regnvandsikret skolegård med et legende og urbant landskab

Genvejen NYGENVEJEN – DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN 2014-2015

bygherre | BUF, Københavns Kommune hvor | Vanløse
team | totalrådgiver, arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter A/S, ingeniør Sloth Møller A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – forslag, projektering
lukning af villavej skaber nye friarealer for to naboskoler – på ’Genvejen’ er der plads til leg og bevægelse, jubel og fordybelse

damhustorvet_200x100DAMHUSTORVET OG ROSKILDEVEJ 2014

bygherre | Rødovre Kommune hvor | Roskildevej og Damhustorvet
status | parallelopdrag om nyt arkitektonisk koncept
forskønnelse og trafiksanering af Roskildevej og Damhustorvet

askov_200 x100ASKOV HØJSKOLE 2014-

bygherre | Askov Højskole hvor | Vejen
team | arkitekt Steffen M. Søndergaard MAA
status | dispositionsforslag
landskabelig udviklingsplan der genskaber og styrker højskolens udeareler

aurehøj musikbygning_200 x100AUREHØJ GYMNASIUM 2011-2014

bygherre | Aurehøj Gymnasium hvor | Gentofte
team | totalrådgiver, arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter A/S, ingeniør NCC A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – projektering, fagtilsyn
udeophold på nedsunket ’træboks’ terrasse i forbindelse med ny musikbygning

energicenter voldparken_200x100ENERGICENTER VOLDPARKEN 2013-

bygherre | Københavns Ejendomme, Københavns Kommune hvor | Voldparken, Brønshøj, København
team | totalrådgiver, arkitekt BBP Arkitekter A/S, ingeniør MOE A/S
status | projekteres 2014, udføres 2015-2016 ydelse | underrådgiver – alle faser
ankomstarelaer, aktivitetsplads og muldvarpeland til ny multihal ved Kay Fisker’s bevaringsværdige Voldparken Skole

Mærsk DrillingMÆRSK DRILLING & MÆRSK SUPPLY SERVICE DOMICIL 2013-2015

bygherre | MÆRSK A/S hvor | Lyngby
team | totalentreprenør Sjælsø A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør Midtconsult A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – alle faser
grønne ankomstarealer, parkering, udearealer og gårdhaver

hvidøre_hjs_200x100HVIDØRE KONFERENCECENTER, FASE I 2013

bygherre | Novo Nordisk A/S hvor | Klampenborg
team | arkitekt Kim Bjørn Arkitekter A/S, ingeniør EKJ A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
ankomstarealer og terrasseanlæg i historisk have

ikea_hjs_200x100IKEA SERVICE & MØDECENTER 2013-

bygherre | IKEA Fastigheter AB hvor | Malmø
team | arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter, ingeniør Tyréns AB
status | udført ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, prissat projektforslag, projektering af udvalgte bygningsdele
landskabspark byder på oplevelser og opholdsmuligheder til pausen og arbejdsstunden udenfor

valencia_udførtVALENCIA 2013-2014

bygherre | Dreyers Fond hvor | Vesterbrogade 32, København
team | arkitekt Dorte Mandrup Arkitekter , ingeniør JJ Byg A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – alle faser
fortryllende gårdhave til Valencia, tidligere natklub der nu bliver samlingspunkt for landets advokater

biogen-idec-2013_hjs_200x100BIOGEN IDEC 2013-

bygherre | Biogen Idec Manufacturing ApS hvor | Hillerød
team | ingeniør NIRAS A/S
status | fase 1 udført ydelse | underrådgiver – alle faser
nye parkerings- og ankomstarealer

multihal-arsenaløen_hjs_200x100MULTIHAL PÅ ARSENALØEN 2011-2013

bygherre | Københavns Ejendommen, Københavns Kommune hvor | Christianshavn, København
team | totalrådgiver, ingeniør Rambøll A/S, arkitekt Christensen & Co. Arkitekter A/S
status | udført service | underrådgiver – alle faser inkl. byggeledelse
ginkgotræer, stibet asfalt og ophold på trædækket ved vandet danner rammen om multihallen

Frederikssundsvejens-Skole_hjems_200x100FREDERIKSSUNDSVEJENS SKOLE 2011-2013

bygherre | Københavns Ejendomme, Københavns Kommune hvor | Nordvest
team | totalrådgiver, ingeniør Rambøll A/S, arkitekter Vilhelm Lauritzen A/S, Christensen & Co. Arkitekter A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – forslag, projektering, fagtilsyn
udeareler til specialskole for elever med ADHD og udviklingsforstyrrelser

Valby-storbyhave_hjems_200x100STORBYHAVE I VALBY 2011-2013

bygherre | Københavns Kommune hvor | Valby
team | ingeniør Falkon A/S, LAR-konsulent Antje Backhaus, proceskonsulent Nueva A/S
status | udført, vundet udbud ydelse | totalrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
grønne græsbakker med blomstrende bede, en aktiv kant, den urbane plads – en storbyhave for alle

Rjukan-torg_hjems_200x100RJUKAN TORG 2013

bygherre | Tinn Kommune hvor | Rjukan, Norge
status | åben konkurrence
et glimtende ’belægningstæppe’ trækker solen ned på torvet og danner overgang til landskabet langs floden

Hvidovre-hospital_hjems_200x1001HVIDOVRE HOSPITAL 2013

bygherre | Region Sjælland hvor | Hvidovre
team | totalrådgiver, arkitekt HOK Group Inc., arkitekter Mikkelsen Arkitekter A/S, ingeniør Buro Happold Aps
status | prækvalificeret konkurrence
spejlbassin og englandskab på tagfladerne danner ankomst og udearealer til udbygningen af Hvidovre Hospital

vandtårnsvej_hjs_200x100NOVO NORDISK, VANDTÅRNSVEJ 2012-

bygherre | Novo Nordisk A/S, Nordea Ejendomme hvor | Søborg
team | totalentreprenør Akticon Erhvervsbyggeri A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør Grontmij A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – forslag, projektering, fagtilsyn
ankomst-, parkeringsarealer og udendørs opholdssteder for medarbejderne

Carlsberg-byggeafsnit-8_hjems_200x100CARLSBERG BYEN, BYGGEAFSNIT 8 2012

bygherre | Carlsberg Ejendomme hvor | Carlsberg, København
team | totalentreprenør NCC Construction A/S, arkitekter Mikkelsen Arkitekter A/S, Rubow Arkitekter A/S, ingeniør Rambøll A/S
status | under udførelse ydelse | underrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
projektering af Carlsberg Stationsplads, samt gader og pladser i byggeafs. 8

værløse-flyvestation_200x100VÆRLØSE FLYVESTATION 2012-

bygherre | Værløse G aps hvor | Værløse
team | bygherrerådgiver Procasa A/S, ingeniør Andersen & Grønlund ApS
status | designudvikling/myndighedsprojekt ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt
naturgenopretning, regnvandsbassiner og forbedrede levevilkår for beskyttede dyrearter

Cykelsuperstierne_200x100CYKELSUPERSTIERNE 2012

udbudsgiver | Region Hovedstaden og Sekretariatet for Cykelsuperstier hvor | Farum-ruten
team | proceskonsulent Nueva
ydelse | brugerundersøgelse, analyse, designinspiration, handlingsplan
undersøgelse af det rekreative potentiale på Cykelsuperstierne med udgangspunkt i Farum-ruten

metrohaverne_200x100METROHAVERNE 2011-2012

bygherre | Amager Vest Lokaludvalg, By & Havn A/S hvor | Ørestad
status | to forsøgshaver udført sommer 2012 ydelse | totalrådgiver
som udløber af konkurrencen ‘Byrum for livet’ er der nu urban havedyrkning under Metroen

Vanløse-skole_hjems_200x100VANLØSE SKOLE 2011-2012

bygherre | Københavns Ejendomme, Københavns Kommune hvor | Vanløse
team | totalrådgiver, ingeniør COWI A/S, arkitekter Dorte Mandrup Arkitekter, Kant Arkitekter A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – projektering, fagtilsyn
gummibakker, ramper og legeredskaber i grønne farver skaber rammen for motion, leg og samvær i skolegården

børn-og-unge-psyk_hjems_200x100BØRN & UNGE PSYKIATRIEN I ROSKILDE 2010-2012

bygherre | Region Sjælland, Psykiatrien i Roskilde hvor | Roskilde
team | arkitekt aarhus arkitekterne A/S, ingeniør Grontmij A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
ankomstarealer, frodige lysgårde og åbne gårdhaver

Nordstjerne SkolenNORDSTJERNESKOLE 2010-2013

bygherre | Gribskov Kommune hvor | Helsinge 
team | OPS konsortium, entreprenør E. Pihl & Søn A.S. og Kemp & Lauritzen Gruppen A/S, arkitekt Creo Arkitekter A/S, ingeniør Grontmij Carl Bro A/S status | udført, 1.præmie i prækvalificeret totalentreprise konkurrence ydelse | rådgiver til totalentreprenør – konkurrenceforslag, projektering, fagtilsyn 
vandmiljøer, legearealer, sportsaktiviteter og eng- og skovlandskaber omkring den nye skole

boliger-i-tv-byen_200x100BOLIGER I TV-BYEN 2010-2012

bygherre | Sjælsøe Gruppen A/S hvor | Gyngemosen, Søborg
team | totalentreprenør V8 Construction A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S,
ingeniør Moe & Brødsgaard A/S
status | udført ydelse | delt rådgivning – myndighedsprojekt, designrådgiver i hovedprojektfase
ankomst-, parkerings- og friarealer til 212 boliger i Gyngemosen

amager-strandvej-100_200x100AMAGER STRANDVEJ 100 2011-2012

bygherre | Lidl Danmark K/S hvor | Amager Standvej 100, København
team | totalentreprenør Arkitektgruppen Øst A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/Singeniør Aksel V. Jensen A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt
parkerings-, ankomst- og friarealer til kombineret bolig- og erhvervsområde

borup-plejecenter_hjems_200x100PLEJECENTER BORUP 2010-2012

bygherre | Køge Kommune hvor | Borup
team | totalentreprenør Hansen & Andersen A/S, arkitekter Vilhelm Lauritzen A/S, Tegnestuen Møllen aps, ingeniør TEYTAUD A/S status | udført, 1.præmie i prækvalificeret konkurrence
ydelse | underrådgiver – dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt
en æbleplantage, hvidblomstrende træer og en udkigs-sneglehøj inviterer til udendørsophold

Nørrebro-Park-skole_hjems_200x100NØRREBRO PARK SKOLE 2009-2012

bygherre | Københavns Ejendomme, Københavns Kommune hvor | Nørrebro
team | totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S, arkitekter NOVA5 ark A/S, Triarc A/S Ark,
ingeniør Søren Jensen Råd. Ing.firma A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – projektering, fagtilsyn
nye ankomst- og legearealer, samt udendørs værkstedsundervisning

stig-lommers-plads_hjems_200x100STIG LOMMERS PLADS 2009-2012

bygherre | NCC Property Development A/S hvor | Flintholm Station, Frederiksberg
team | totalrådgiver, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, totalentreprenør NCC Construction A/S
status | udført, 1. præmie i prækvalificeret konkurrence ydelse | underrådgiver – alle faser inkl. fagtilsyn
et høj urbant rum med lokal nedsivning af regnvand

vestas_200x100VESTAS TECHNOLOGY 2009-2012

bygherre | Vestas Technology hvor | Lem
team | totalrådgiver, arkitekt aarhus arkitekterne A/S, ingeniør Rambøll A/S
status | udført ydelse | underrådgiver – forslag, projektering
landskabelige ankomstarealer og gårdhaver

flintholm-business-center_200x100FLINTHOLM BUSINESS CENTER 2009-2012

bygherre | NCC Property Development A/S hvor | Flintholm, Frederiksberg
team | totalrådgiver, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, totalentreprenør NCC Construction A/S
status | udført, 1. præmie i prækvalificeret konkurrence
ydelse | underrådgiver – konkurrenceforslag, projektering, fagtilsyn
ankomstarealer og gårdhaver til business centeret

Køge-Universitetshospital_200x100UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 2012

bygherre | Region Sjælland hvor | Ølby, Køge
team | totalrådgiver, arkitekt HOK Group Inc., arkitekter Mikkelsen Arkitekter A/S, PLH Arkitekter A/S, ingeniør Buro Happold Aps
status | prækvalificeret konkurrence
forslag til en landskabsbiblioteks-park omkring det nye supersygehus

psyk_sct-hans_hjems_200x100PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS 2012

bygherre | Region Hovedstaden hvor | Borup
team | totalrådgiver, arkitekter aarhus arkitekterne A/S, 3xn ingeniør Grontmij A/S
status | prækvalificeret konkurrence
gårdhaver med fokus på motion, aktivitet og afslapning

Snejbjerg-skole_hjs_200x100SNEJBJERG NY SKOLE 2012

bygherre | Herning Kommune hvor | Snejbjerg, Herning
team | totalentreprenør E. Pihl & Søn A.S. arkitekt ADEPT, aarhus arkitekterne A/S, ingeniør Oluf Jørgensen A/S
status | prækvalificeret totalentreprise konkurrence
forslag til ny skole hvor leg og læring har flydende grænser mellem inde og ude

lanternen_hjs_200x100LANTERNEN 2012

bygherre | S/I Lanternen hvor | Løgstør
team | arkitekt aarhus arkitekterne A/S ingeniør Tri-Consult A/S
status | dispositionsforslag
samlingspunkt for idræt, kultur og sundhed i Løgstør

fremtidensforstæder_ydre-østerbro_200x100FREMTIDENS FORSTÆDER – YDRE ØSTERBRO 2012

bygherre | Guldborgsund Kommune, Realdania hvor | Nykøbing Falster
team | arkitekter Svendborg Architects, BBP Arkitekter A/S, ingeniør Buro Happold Aps, konsulent Oxford Research
status | prækvalificeret Realdania konkurrence
Omvejen, Genvejen og Hjemvejen – vision for et attraktivt Ydre Østerbro

6000-ilmbjørk_200x1006000 ILMBJÖRK 2012

bygherre | Nordens Hus Island, FÌLA hvor | Reykjavik
status | shortlisted i åben konkurrence
6000 birketræer danner en ‘filtrerende’ park mellem det byggede og den ‘vilde’ natur

IBOS_hjems_200x100IBOS 2012

bygherre | Instituttet for Blinde og Svagsynede hvor | Hellerup
team | kunstner Per Arnoldi
status | skitseforslag ydelse | dispositionsforslag
montage af lavendelmark, skovstykke, æbleplantage, å-løb, nyttehave og græsbakker skaber oplevelsesrum til sanserne

viva_hjs_200x100VIVA SHOPPINGCENTER 2012-

bygherre | Steen & Støm Danmark A/S hvor | Odense
team | totalrådgiver, arkitekt aarhus arkitekterne A/S, ingeniør MOE A/S
status | myndighedsprojekt ydelse | underrådgiver – forslag, projektering, fagtilsyn
samlende byrumsforløb med opholdssteder omkring centeret, samt grønne tagparkeringsarealer og taghaver

vangede-bygade_hjems_200x1001VANGEDE BYGADE 2009-2011

bygherre | Gentofte Kommune og Realdania hvor | Vangede
team | delt totalrådgivning, ingeniør NIRAS A/S
status | udført ydelse | delt totalrådgivning – alle faser inkl. fagtilsyn
renovering af bygaden samt pladsen foran biblioteket

dan-turèlls-plads_hjems_200x100DAN TURÈLLS PLADS 2008-2011

bygherre | Gentofte Kommune og Realdania hvor | Vangede
team | delt totalrådgivning, ingeniør NIRAS A/S, kunster Kenn André Stilling
status | udført ydelse | delt totalrådgivning – alle faser inkl. fagtilsyn
plads for enden af Vangede Bygade i Dan Turèlls navn

harrestrup-å_200x100HARRESTRUP Å 2011

bygherre | Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen hvor | forløbet langs Harrestrup Å
team | totalrådgiver, ingeniør ALECTIA A/S, proceskonsulent Plan og Proces
status | prækvalificeret totalentreprise konkurrence
helhedsplan og strategi for naturgenopretning langs Harrestrup Å

møllebankerne_borup_200x100MØLLEBANKERNE 2011

bygherre | Køge Kommune hvor | Borup, Køge
team | totalentreprenør Hansen & Andersen A/S, arkitekt Vilhelm Lauritzen A/Singeniør TEYTAUD A/S
status | prækvalificeret totalentreprise konkurrence
landskabelige arealer til ny rækkehusbebyggelse

albertslund-plejeboliger_hjems_200x100ALBERTSLUND PLEJEBOLIGER 2011

bygherre | Albertslund Kommune hvor | Albertslund
team | totalentreprenør E. Pihl & Søn A.S. arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S, ingeniør Hansen, Carlsen & Frølund A/S
status | prækvalificeret totalentreprise konkurrence
sansehaver, frodige bede, frugttræer skaber taghavernes atmosfære

enghave-plads_200x100ENGHAVE PLADS 2011

opdragsgiver | Københavns Kommune, Center for Bydesign hvor | Vesterbro, København
status | idégenererende parallelopdrag
forslag til en demokratisk plads i byen med plads til både ’jazz og ballade’

skovhuset_hjems_200x100PLEJECENTER SKOVHUSET 2011

bygherre | Lejerbo hvor | Hillerød
team | arkitekt 1:1 Arkitekter aps, ingeniør Rambøll A/S, entreprenør MT Højgaard A/S
status | 2. plads i prækvalificeret totalentreprise konkurrence
ankomstarealer, udendørs opholdsrum og sansehave

bedre-boligveje_200x100BEDRE BOLIGVEJE 2011

indbudt workshop | LIFE KU og Betonindustrien case | danske boligveje
1:1 landskab udvalgt sammen med 3 andre firmaer til at udvikle ‘bedre boligveje’-løsninger

carlsberg-stationsplads_200x100CARLSBERG STATIONSPLADS 2011

bygherre | Carlsberg Ejendomme hvor | Carlsberg, København
status | indkøb i åben konkurrence
et velkommende trafikknudepunkt i den nye bydel Carlsberg

brøndby-god-omvej_hjems_200x100BRØNDBY – EN GOD OMVEJ 2011

bygherre | Brøndby Kommune hvor | ved Brøndbyøster Station
team | konsulent Bettina Lamm
status | udvalgt projekt i idékonkurrence, Readania og Lokale- og Anlægsfonden
hæng ud i bevægelse, forslag til en plads med fokus på bevægelse